Hoppa till huvudinnehåll
Der Wal im Wohnzimmer

Partiet Zukunft är upprörda över agerandet från borgmästaren och de andra partierna i samband med sommararrangemanget "Meeresrauschen" i Westerländer rådhuspark. Otillräcklig kommunikation, bristande engagemang från organen och olaglig behandling av icke-offentlig information avslöjar allvarliga problem med politik och förvaltning i kommunen Sylt.

Lars Schmidt, enda kommunrepresentanten för partiet Zukunft, uttrycker sin oro: "Det är otroligt hur ignorant och dåligt genomtänkt borgmästaren agerar. För ett år sedan påpekade jag att vi bara kan skydda våra öppna ytor från ytterligare protestläger genom egna verkliga evenemang. Konst i offentlig miljö är dock inte ett evenemang enligt rätten till demonstrationsfrihet som skyddas av grundlagen. Tyvärr visade borgmästaren inget intresse för mina förslag och mina kollegor från de andra partierna var mer inriktade på att försöka driva in faktiskt obetalbara skadeståndskrav från det senaste protestlägret istället för att söka meningsfulla lösningar."

Lasse Lorenzen, regional ordförande för partiet Zukunft, uttrycker skarp kritik: "Det är oacceptabelt att vi har tvingats skjuta upp våra föreningar och organisationer samt vår ungdom och äldre i åratal på grund av bristande budget och nu plötsligt förslösas nästan 100 000 euro utan eftertanke och i strid med upphandlingslagstiftningen i rådhusparken. Mitt i en energikris släcktes belysningen under vintern, nu ska den slösa bort ström meningslöst under sommaren. Medan de andra partierna följer borgmästaren i detta, arbetar vi för en ansvarsfull och framtidsinriktad politik."

Lars Schmidt avslutar: "Förra året demonstrerade man för klimatskydd i lägren. Nu stöder borgmästaren och andra partiföreträdare ett dekadent belysningsprojekt mitt i sommaren. Symbolvärdet är enormt, men tyvärr åt helt fel håll."

Därför har partiet Zukunft omedelbart begärt en granskning och invändning av beslutet om att tilldela uppdraget för sommarscenariot "Meeresrauschen", för att stoppa denna galenskap. De många rättsliga betänkligheterna och bristen på brådska och transparens i förfarandet kastar en skrämmande bild av kvaliteten på arbetet av borgmästaren och rollen av andra partier. För att undvika eventuella skadeståndskrav och ansvarsföljder krävs en omedelbar ingripande av kommunala tillsynsmyndigheten.

Partiet Zukunft fortsätter att arbeta för en ansvarsfull, transparent och framåtblickande politik i Sylt kommun. Avslutningsvis säger Lasse Lorenzen: "Mer hjälpsamt än detta konstprojekt är råden från Kreis Nordfriesland, som starkt rekommenderar att en alternativ evenemangsplats skapas. Det skulle göra det möjligt för länet att förbjuda demonstrationer och läger i parken."

Weitere Infos in dieser PDF