Skip to main content

Zukunft. kritikon veprimin papërgjegjshëm të kryetarit të komunës dhe të partive të tjera

Partia Zukunft është e shqetësuar për veprimin e kryetarit të komunës dhe të partive të tjera në lidhje me inskenimin e verës "Vala detit" në parkun e rathausit të Westerland. Komunikimi i pamjaftueshëm, mungesa e përfshirjes së organeve dhe trajtimi i paligjshëm në pjesën jo-publike tregojnë problemet e rëndësishme të politikës dhe administratës në komunën Sylt.